Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55

Η εταιρίας μας, επιθυμώντας να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της και σε όλο το αγοραστικό κοινό, δημιούργησε τμήμα παροχών που σχετίζεται με τις «τεχνικές εκτίμησης ακινήτων». Το τμήμα αυτό της εταιρίας, μπορεί άμεσα να δώσει επίσημες εκτιμήσεις ακινήτων που προορίζονται προς πώληση.