Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
947 found. Viewing page 1 of 95. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Καλαμίτσα Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 250
 • Περιοχή: Καλαμίτσα Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Βύρωνας Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 420
 • Περιοχή: Δεξαμενή Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 260
 • Περιοχή: Πρ. Ηλία Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 270
 • Περιοχή: Άγ. Ιωάννης Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 350
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 90.000
 • Περιοχή: Αγ. Λουκά Καβαλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 43.000
 • Περιοχή: Άγ. Ιωάννης Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Άγ. Λουλάς Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 350

947 found. Viewing page 1 of 95. Sort By: Default
Prev
Next