Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
752 found. Viewing page 1 of 76. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 320
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 290
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 250
 • Περιοχή: Δεξαμενή Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 58.000
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 95.000
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 300
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 2
 • Τιμή: 160

752 found. Viewing page 1 of 76. Sort By: Default
Prev
Next