Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
273 found. Viewing page 1 of 28. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Τίμιος Σταυρός Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 300
 • Περιοχή: Καλαμίτσα Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 450
 • Περιοχή: Τίμιος Σταυρός Κα΄βαλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 280
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 320
 • Περιοχή: Δέπος Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 2
 • Τιμή: 500
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 330
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 320
 • Περιοχή: Άγ. Ιωάννης Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 270
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 50.000
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 400

273 found. Viewing page 1 of 28. Sort By: Default
Prev
Next