Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
907 found. Viewing page 1 of 91. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 320
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 230
 • Περιοχή: Ποταμουδια Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 250
 • Περιοχή: 7ης Μεραρχίας Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 250
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 300
 • Περιοχή: Άγ. Ιωάννης Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 55.000
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 250
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 190.000
 • Περιοχή: Ζυγός Καβάλας
 • Τιμή: 50.000

907 found. Viewing page 1 of 91. Sort By: Default
Prev
Next