Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
1.108 found. Viewing page 1 of 111. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 400
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 430
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 480
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 130.000
 • Περιοχή: Αμυγδαλεώνας Καβάλας
 • Τιμή: 32.000
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλα
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 350
 • Περιοχή: Άγ. Παύλος Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 220
 • Περιοχή: ΔΕΠΟΣ
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 120.000
 • Περιοχή: Σούγιουλου Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 90.000
 • Περιοχή: Κηπούπολη Καβάλα
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 2
 • Τιμή: 185.000

1.108 found. Viewing page 1 of 111. Sort By: Default
Prev
Next