Τηλ : 2510837307 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
279 found. Viewing page 1 of 28. Sort By: Default
Prev
Next
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 260
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 300
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 200
 • Περιοχή: Ποταμούδια Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 2
 • Τιμή: 500
 • Περιοχή: Δεξαμενή Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 2
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 69.000
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 150
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 450
 • Περιοχή: Καλαμίτσα Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 2
 • Τιμή: 650
 • Υπνοδωμάτια: 1
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 220
 • Περιοχή: Κέντρο Καβάλας
 • Υπνοδωμάτια: 3
 • Τουαλέτες: 1
 • Τιμή: 95.000

279 found. Viewing page 1 of 28. Sort By: Default
Prev
Next